The content workshop TAPT is a place where creative solutions are born, different people meet and new ideas are born.
 

WHAT’S MADE HERE?

 • TV raidījumi
 • Žurnāls ”Pie Galda”
 • Books
 • Zīmolu un produktu fotostāsti
 • Zīmolu un produktu videostāsti
 • Reklāmprojekti

HOW’S IT MADE HERE?

Mēs darām ļoti daudz dažādu lietu, tāpēc no malas nereti tas var likties kā tāds radošais haoss, taču tieši tajā rodas mūsu labākās idejas un top to realizācija. Tas, kas visiem projektiem ir kopīgs – mēs cenšamies izdarīt, cik vien labi spējam, bez atkāpēm, lai grāmata un žurnāls ir pārdomāti skaists, lai raidījums ir jēgpilns un reklāmas buklets klientam patīk. Mums patīk strādāt ar projektiem, kam ir pievienotā vērtība, kam ticam un ko pašiem ir prieks taisīt. Daudzi no tiem ir saistīti ar kulināriju, bet protam piedāvāt un realizēt saturu arī “neēdamiem” stāstiem. 🙂

WHO MAKES THE CONTENT?

We’re a small, and a big team at the same time. That’s because the content workshop TAPT combines different authors, artists, and creative people. Every year our team grows like a mathematical progression, which is proof that we share the same values and that we truly appreciate each other.

To call everyone out, and get everyone in one place, TAPT wouldn’t be possible without it’s standing quad – project managers, who are the middle persons between ideas, clients, schedules, creative torment, and happiness.

The content workshop TAPT is a place where creative solutions are born, different people meet and new ideas are born.
 

WHAT’S MADE HERE?

 • TV raidījumi
 • Žurnāls ”Pie Galda”
 • Books
 • Zīmolu un produktu fotostāsti
 • Zīmolu un produktu videostāsti
 • Reklāmprojekti

HOW’S IT MADE HERE?

We do many different things in the content workshop, so it might look like creative chaos over here, but that’s exactly how we work best. A quality every one of our projects shares is that we try to do everything the best we can – so the TV show, the book, the journal or the ad is thought through, pleasant to watch and something to be proud of. We like to work on projects with added value, projects in which we believe in, which are pleasant to work on. A lot of them are connected with the culinary world but of course, we offer content for “non-eatable” stories as well.

WHO MAKES THE CONTENT?

We’re a small, and a big team at the same time. That’s because the content workshop TAPT combines different authors, artists, and creative people. Every year our team grows like a mathematical progression, which is proof that we share the same values and that we truly appreciate each other.

To call everyone out, and get everyone in one place, TAPT wouldn’t be possible without it’s standing quad – project managers, who are the middle persons between ideas, clients, schedules, creative torment, and happiness.

Close Menu